Kunsteducatieve en artistieke projecten met kinderen en jongeren

Kunsteducatieve activiteiten zijn momenteel in beperkte mate mogelijk. Alle activiteiten zijn gebonden aan specifieke voorwaarden.

Kunsteducatieve activiteiten in het kader van onderwijs

Door de sluiting van het lager, secundair en hoger onderwijs is het momenteel niet mogelijk om voor deze groepen cultuureducatieve activiteiten te organiseren in een onderwijscontext. Deze maatregel geldt momenteel tot 19 april.

Binnen het kleuteronderwijs is er geen verbod op cultuureducatieve activiteiten maar gezien de toestand is het aangewezen dat er steeds goed met de school wordt afgestemd over wat er mogelijk is.

Kunsteducatieve activiteiten in het kader van georganiseerd vrijetijdsaanbod

Kunsteducatieve activiteiten die in het kader van georganiseerd vrijetijdsaanbod aangevat worden vallen onder de regels van jeugdwerk. Voor de organisatie van deze activiteiten (en het opstellen van de bijhorende draaiboeken) verwijzen we door naar De Ambrassade en hun protocollen.

Grote lijnen tot en met 12 jaar
  • Groepen van max. 10 personen toegelaten excl. begeleiding.
  • Activiteiten gaan in de mate van het mogelijke buiten door.
  • Begeleiders dragen mondmasker en houden in de mate van het mogelijke afstand.
  • Kinderen en hun ouders worden aangeraden te kiezen voor 1 aanbod per week
  • Overnachtingen zijn niet toegelaten.
Grote lijnen voor 13 tot en met 18 jaar
  • Groepen van max. 10 personen excl. begeleiding.
  • Activiteiten gaan verplicht buiten door. 
  • Begeleiders en deelnemers dragen mondmasker en houden in de mate van het mogelijke afstand
  • Jongeren en hun ouders worden aangeraden te kiezen voor 1 aanbod per week. 
  • Overnachtingen zijn niet toegelaten
Wat kan voor 18+?

Het samenscholingsverbod in openlucht is momenteel begrensd op maximaal 4 personen, mits het houden van afstand.

Een samenkomst van +18-jarigen (leidingsploeg, 18+’ers uit de werking, jeugdhuisleden..) kan dus plaatsvinden in openlucht mits het absoluut bewaren van de afstand en het dragen van mondmaskers op plaatsen waar dat verplicht is. Het gaat bij de samenscholing om een maximum van 4 personen waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen deelnemers en begeleiding. -12 jarigen worden niet meegerekend in het maximum aantal.

Jeugdwelzijnswerk

Jeugdwelzijnswerk blijft mogelijk volgens de voorwaarden die vastliggen in de draaiboeken van De Ambrassade.