Kunsteducatieve en artistieke activiteiten

Kunsteducatieve activiteiten zijn mogelijk onder de voorwaarden van georganiseerde activiteiten.

Kunsteducatieve activiteiten in het kader van onderwijs

Sinds maandag 19 april zijn er weer mogelijkheden tot het organiseren van kunsteducatieve activiteiten ihkv onderwijs volgens onderstaande voorwaarden.

Er wordt bovenal aangeraden om actief in gesprek te gaan met de scholen. Het is de bedoeling dat activiteiten die passen binnen de onderwijsdoelen gerealiseerd kunnen worden. De regeling wordt steeds herbekeken zodra de situatie het toelaat.

Essentiële derden op school
 • Essentiële derden zijn opnieuw toegelaten op de school, wanneer er geen digitaal alternatief mogelijk is.
 • De school maakt deze inschatting zelf.
 • De kunsteducatieve activiteit of workshop moet steeds passen binnen de leerdoelen.
 • Externen (programmatoren op prospectie bv) zijn niet toegelaten bij deze voorstellingen.
Extra-muros
 • Voor álle leerlingen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, zijn extra-muros daguitstappen opnieuw toegelaten, op voorwaarde dat de klasbubbel maximaal gerespecteerd blijft. 
 • Daar horen ook workshops of schoolvoorstellingen bij, met gesloten deuren.
 • Schoolvoorstellingen mogen bijgewoond worden door verschillende klasgroepen – zelfs van verschillende scholen – indien er voldoende afstand (anderhalve meter) voorzien kan worden tussen hen.
 • Indoorvoorstellingen kunnen enkel doorgaan in een CIRM-geattesteerde locatie.
 • Voor de maximumcapaciteit dienen dezelfde regels als voor evenementen gevolgd te worden.
 • Bij verplaatsingen per autocar zijn meerdere klasgroepen per autocar toegelaten op voorwaarde dat er voldoende afstand tussen de klasgroepen gegarandeerd is en er voldoende geventileerd wordt. Bijkomende richtlijnen zijn opgenomen in het busprotocol georganiseerd vervoer (vanaf pagina 15).
 • Tijdens en onderweg mag er geen contact met andere bezoekers zijn.
 • Er mogen in beperkte mate externen aanwezig zijn tijdens de voorstelling (programmatoren op prospectie bv) maar contact moet vermeden worden.
 • Bij het plannen van een extra-muros activiteit moet de zaal of locatie in grondig overleg gaan met de school en daarbij samen een risicoanalyse maken. Zij bepalen samen de te volgen protocollen.

Kunsteducatieve activiteiten in het kader van georganiseerd vrijetijdsaanbod

 • Professionele context: geen maximum. Er moet wel rekening gehouden worden met alle maatregelen beschreven in de Sectorgids.
 • Niet-professionele context: Social distancing en hygiënevoorwaarden dienen gevolgd te worden. Het maximum toegelaten deelnemers stijgt gradueel:
  • 9 juni: 50 outdoor / 50 indoor
  • 25 juni: 100 outdoor / 100 indoor
  • 30 juli: 200 outdoor / 200 indoor
  • 1 september: onbeperkt indoor en outdoor

Kunsteducatieve activiteiten die georganiseerd worden voor kinderen en jongeren volgen de regels van het jeugdwerk, opgesteld door De Ambrassade, overzichtelijk te raadplegen in hun overzicht van het zomerplan en hun protocollen.

Hoewel deze regels geschreven zijn op basis van jongeren, geldt er sinds het MB van 9 juni geen maximale leeftijd meer op de term ‘jongeren’. De maatregelen zoals beschreven door De Ambrassade zijn dan ook een goede leidraad voor alle georganiseerde activiteiten.

Privélessen

Privélessen (muziek, tekenen, dans, niet-artistieke opleidingen, …) zijn toegelaten mits respect voor de regels voorzien onder georganiseerde culturele activiteiten (zie hierboven), met toepassing van eventuele specifieke regels uit de Sectorgids (zoals voor blazers, zang…).

Indien privélessen thuis gegeven worden, kan een maximum van 4 personen bovenop het huishouden ontvangen worden.