Artistieke activiteiten in een schoolcontext

Kunsteducatieve activiteiten zijn mogelijk binnen en buiten een schoolcontext.

  • CST mag niet opgevraagd worden in een schoolcontext. (Buiten een schoolcontext is CST dus wél van toepassing vanaf de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden. Deze kinderen moeten dan ook meegeteld worden in het aantal aanwezigen.)
  • Mondmaskers zijn verplicht vanaf het 5de leerjaar.
  • Schoolvoorstellingen mogen bijgewoond worden door verschillende klasgroepen – zelfs van verschillende scholen – indien er voldoende afstand (anderhalve meter) voorzien kan worden tussen hen. Vermijd vermenging van scholen zoveel mogelijk met behulp van éénrichtingsverkeer en gescheiden binnenkomen van scholen.
  • Bij verplaatsingen per autocar zijn meerdere klasgroepen per autocar toegelaten op voorwaarde dat er voldoende afstand tussen de klasgroepen gegarandeerd is en er voldoende geventileerd wordt. Bijkomende richtlijnen zijn opgenomen in het busprotocol georganiseerd vervoer.
  • Tijdens en onderweg mag er geen contact met andere bezoekers zijn.
  • Er mogen in beperkte mate externen aanwezig zijn tijdens de voorstelling (programmatoren op prospectie bv) maar contact moet vermeden worden.
  • Bij het plannen van een extra-muros activiteit moet de zaal of locatie in grondig overleg gaan met de school en daarbij samen een risicoanalyse maken. Zij bepalen samen de te volgen protocollen.
  • In Brussel blijven de extra maatregelen bij schoolvoorstellingen gelden. Dat wil zeggen: leerlingen zitten in klasbubbels, er mogen wel meerdere scholen in dezelfde zaal zitten, geen openbaar vervoer bij verplaatsingen en maximum 200 personen in een zaal. Mondmasker is verplicht. Het verbod op openbaar vervoer bij extra-murosactiviteiten is wel vervallen sinds 8 november.