Algemeen

In deze sectie van de gids worden maatregelen opgelijst die gelden voor iedereen die bij een artistieke taak betrokken is in een organisatie op en rond het podium in fase GEEL en ORANJE (vanaf 1 september). Het veranderen van fase kan eventueel implicaties hebben op deze maatregelen. Zie op de pagina van kleurcodes.

Daarnaast zijn er aparte pagina’s met bijkomende specifieke maatregelen voor professionele artiesten binnen de domeinen ‘dans, ballet, circus, theater, woord en andere bewegingsgerelateerde kunsten‘ en ‘muziek (klassiek, pop/rock) en (koor)zang‘. Deze gelden allemaal in fase GEEL (vanaf 1 september), fase ORANJE en fase ROOD (zonder publiek).

Deelnamevoorwaarden
 • Er is steeds een contactpersoon in de vorm van een repetitor, regisseur, orkestregisseur, stagemanager… Hij of zij communiceert alle maatregelen naar iedereen die betrokken is bij de productie. 
  • Als er nieuwe maatregelen van kracht zijn, brengt deze persoon iedereen op de hoogte. 
  • Deze persoon heeft de leiding bij het voorkomen van risico’s en het controleren van de goede toepassing van de opgelegde maatregelen.
  • Deze persoon beheert de logistieke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de maatregelen.
  • Deze persoon verifieert dat alle afspraken en beschreven acties conform deze sectorgids opgesteld zijn.
  • Deze persoon verzamelt documentatie die betrekking heeft op het beheer van de preventie van de professionele risico’s. 
  • Deze persoon is het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of meldingen.
 • De contactpersoon legt een aanwezigheidsregister aan met contactgegevens van alle medewerkers betrokken bij de productie in het kader van corona tracing.
  • Deze gegevens worden voorgelegd op vraag van de tracing-instanties.
 • Werknemers uit de risicogroep zijn uitgesloten van de uitvoering van repetities en creatie. Er kan een uitzondering gemaakt worden met een doktersattest of wanneer de persoon te allen tijde op veilige afstand kan deelnemen.
 • Wie ziek is of een van de COVID-symptomen (hoest, koorts, keelpijn, verlies van smaak of ademhalingsproblemen) vertoont, blijft thuis en verwittigt onmiddellijk zijn werkgever/opdrachtgever. Daarnaast wordt een dokter geraadpleegd en eventueel een test ondernomen.
 • Wie tijdens de werkdag symptomen vertoont, gaat naar huis en raadpleegt een arts.
 • Als iemand in je naaste omgeving (huisgenoot) besmet is maar je zelf geen symptomen vertoont, raadpleeg je een arts. Die bepaalt of het mogelijk is om verder te werken. Zo niet, bepaalt de arts of en hoe lang je thuis in quarantaine gaat.
 • Het wordt aangeraden dat medewerkers zelf regelmatig hun temperatuur controleren
Afstandsregels
 • Alle medewerkers respecteren onderling de 1,5 m afstandsregel. Er is GEEN lichamelijk contact bij begroeting: geen handen geven, geen knuffels en niet kussen. 
 • Hanteer tijdens het podiumwerk twee meter afstand tussen artiesten en crew. Schermen en/of mondmaskers kunnen gebruikt worden wanneer de afstand verkleind moet worden maar deze contacten dienen steeds zo kort mogelijk gehouden te worden.
 • Handhaaf tijdens een voorstelling ook steeds twee meter afstand tot het publiek.
 • Het aantal aanwezigen per werkplek wordt beperkt tot een minimum. Er wordt duidelijk aangegeven wie aanwezig moet zijn. 
  • Indien mogelijk worden extra monitors voorzien waarop de werkplek (studio, podium…) vanop afstand kan gevolgd worden. 
  • Gebruik 4 m2 bij zittend werk en 10m2 bij bewegend werk als vuistregel om de nodige social distancing te kunnen respecteren.
  • Zorg te allen tijde voor goede ventilatie van alle ruimtes.
 • Raak enkel je eigen/gepersonaliseerde spullen aan. Laat geen items achter en  verplaats niets, ook al probeer je behulpzaam te zijn.
 • Bewaar steeds anderhalve meter afstand tussen werkplekken. Als dat niet mogelijk is, moeten bijkomende maatregelen getroffen worden.
  • Neem organisatorische maatregelen zoals het spreiden van werktijden en pauzes, flexibele uren, werken in shifts…
  • Gebruik bij voorkeur collectieve beschermingsmiddelen zoals schermen of wanden om werkplekken te compartimenteren.
  • Als dat niet mogelijk is, gebruik dan gepast individueel beschermingsmateriaal zoals een mondmasker.
 • In cateringruimtes worden markeringen aangebracht zodat het duidelijk is dat je op 1,5m uit elkaar zit. Zit niet tegenover elkaar. Waar nodig wordt in shiften of op verschillende locaties gegeten om het aantal mensen per locatie te beperken. Na elke shift wordt de eetruimte (inclusief tafels) ontsmet.
 • Vermijd het gebruik van liften. Als dat niet kan, beperk dan het aantal personen dat gelijktijdig  gebruik maakt van de lift (bv. slechts 1 persoon toelaten in een kleinere lift), hou afstand en sta rug aan rug. 
 • Voorzie éénrichtingsverkeer of voorrangsregels op smalle trappen of andere doorgangen waar personen onvoldoende afstand kunnen houden bij het kruisen (bv. voorrang voor wie naar beneden komt). Zorg voor communicatie die deze regels duidt.
 • Alle medewerkers worden verzocht om zoveel mogelijk voorbereidend werk van thuis te doen (productie, props, kleding, technische voorbereidingen, enz.)
 • Het is verboden externen uit te nodigen voor een bezoek (pers, investeerders…) op de werkvloer. Monitoring en streaming kan vanop afstand voorzien worden. De dagelijks aanwezige kunstenaars en technici worden opgelijst door de corona-verantwoordelijke.
Hygiënemaatregelen
 • Respecteer steeds de basishygiëneregels:
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak 
  • Hoest of nies in de binnenkant van de elleboog als er geen papieren zakdoekje beschikbaar is.
  • Kom niet met je handen aan je gezicht. Zo voorkom je dat je besmet raakt.
  • Was/ontsmet regelmatig je handen en dit minimum bij aankomst op de werkplek, voor het verlaten van de werkplek, na het snuiten van de neus, na het reizen met het openbaar vervoer, voor en na het eten en na gebruik van het sanitair. 
 • Elke werknemer heeft een gepersonaliseerd preventiepakket met daarin een mondmasker, een handgel (min. 80% alcohol), een gepersonaliseerde drinkfles/koffietas. Afwassen van herbruikbare elementen wordt thuis door de medewerker zelf gedaan.
 • Iedereen die een ondersteunende functie heeft en de afstandsregels even niet kan respecteren door de aard van zijn of haar werk, draagt een mondmasker. Voorzie informatie over hoe mondmaskers correct gedragen moeten worden.
 • Bij gebruik van het sanitair wordt de klink bij het verlaten ontsmet. Ontsmet je handen met desinfecterende gel.
  • Er worden bij voorkeur dispensers voorzien die niet aangeraakt moeten worden.
  • De handen worden na ontsmetten niet afgedroogd.
  • Als de handen met water en zeep gewassen worden, worden ze gedroogd met papieren doekjes die weggesmeten worden in een afsluitbare vuilbak.
 • Laat deuren zoveel mogelijk openstaan en vermijd de klink vast te nemen met de handen. Gebruik bijvoorbeeld de elleboog. Hetzelfde geldt voor de trapleuning, liftknoppen, lichtschakelaars, handgrepen van kasten en schuiven, kranen van wastafels, bedieningsknoppen van toestellen en machines… Gebruik ontsmettende doekjes als je dit niet kunt vermijden.
  • Opmerking: hou bij het openzetten van deuren rekening met de brandveiligheid.
 • Voorzie overal voldoende verluchting. Zorg voor voldoende en regelmatige verluchting van de werkruimten en sociale voorzieningen, hetzij door natuurlijke verluchting, hetzij door mechanische ventilatie:
  • Zorg voor goed onderhoud van ventilatie- en/of verluchtingssystemen. Ga na of aanvullende maatregelen nodig zijn bij systemen waarbij lucht circuleert.
  • Gebruik NOOIT individuele ventilatoren. Deze werken de verspreiding van het virus in de hand.
  • Bij mechanische ventilatie mag de functie ‘recirculatie van de lucht’ NOOIT gebruikt worden. Er moet steeds verse buitenlucht aangevoerd worden.
 • Wees alert voor besmetting tijdens leveringen. Was/ontsmet steeds je handen na ontvangst van leveringen.
Ontsmetting van werkplekken en materiaal
 • Werkplekken worden op regelmatige basis (minimum dagelijks) ontsmet
 • Maak oppervlakken eerst schoon met water en zeep. Ontsmet ze daarna met desinfecterende middelen. Een vuil oppervlak ontsmetten zonder het eerst schoon te maken gaat de desinfecterende werking tegen.
 • Materiaal op de werkvloer  wordt bij voorkeur ontsmet met 70% isopropyl alcoholdoekjes of andere wegwerpbare doekjes met een alcoholgehalte van minimum 70 %.
 • Voorzie voldoende desinfecteringssets voor oppervlakken en materiaal.
Transport
 • Alle professionele verplaatsingen zijn toegelaten. Zolang de anderhalve meter afstand behouden wordt, staat de keuze van vervoer vrij.
 • Wie met het openbaar vervoer (trein, tram, bus) komt, draagt een mondmasker en volgt de instructies van de vervoersmaatschappijen.
 • Werknemers/freelancers die uit het buitenland komen – uit een land waarmee de grenzen naar België open zijn – dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een werkgeversattest of een bedrijfsdocument (bijvoorbeeld bewijs statuut zelfstandige).
 • Chauffeurs van bedrijfswagens wisselen niet van auto en ontsmetten na elke rit hun stuur, het oppervlak daaromheen en de versnellingspook. Bedrijfswagens bedoeld voor personenvervoer zijn voorzien van een doorzichtige (plastic) folie tussen voor- en achterbank (met aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid). Ga uit van maximaal 1 passagier tenzij sprake is van meerdere personen uit dezelfde bubbel en/of meerdere achterbanken waarbij afscheiding met doorzichtige (plastic) folie kan worden gerealiseerd.
Technici en productiemedewerkers

De hieronder specifieke maatregelen voor de technici en productiemedewerkers gelden bovenop de eerdere maatregelen uit eerdere fases en in alle werkomgevingen (atelier, studio, repetitielokaal, decorateliers, podia…). Organisaties maken een organisatiespecifieke invulling na de risicoanalyse die aanleiding geeft tot het preventieplan.

 • De aanwezigheid van technische crew tijdens creatie, repetitie en voorstelling wordt beperkt tot een minimum.
  Voorzie per artiest aparte props, accessoires en andere persoonlijke benodigdheden zoals micro’s en headsets. Deze worden na gebruik meteen ontsmet door de technicus of productiemedewerker. Voor en na de handeling worden de handen ontsmet.
 • Voorbereidingen worden zoveel mogelijk thuis of in een andere ruimte gedaan.
 • Hoofdtelefoons en communicatiemiddelen die nodig zijn om te werken zijn persoonlijk en kunnen niet doorgegeven worden.
 • Technici of productiemedewerkers die nabij de artiesten moeten komen tijdens creatie, repetitie en voorstelling en social distancing niet kunnen respecteren, zijn afgescheiden door een beschermingsplaat of dragen een mondmasker
 • Alle lokalen, podia, ateliers, studio’s… worden voldoende verlucht.
 • Er zijn voldoende desinfecterende reinigingsmiddelen aanwezig op de plaats van creatie, repetitie, voorstelling om materialen te ontsmetten.
 • Bij het werken op hoogte wordt op de begane grond een voldoende grote veiligheidsperimeter gehanteerd.
 • Het wordt technici afgeraden handschoenen te dragen. Deze kunnen een vals gevoel van veiligheid geven. Het is belangrijker om regelmatig de handen te wassen met zeep of te ontsmetten en het gezicht niet aan te raken. Handschoenen mogen enkel gebruikt worden bij taken waar voorheen ook handschoenen voor gebruikt werden. Het is ook hierbij belangrijk het gezicht niet aan te raken met de handschoenen.
 • Zorg voor een goed doordachte taakverdeling op de werkplek. Iedereen houdt zich strikt  aan zijn/haar opdracht. Elkaar helpen, hoe goed bedoeld ook, wordt vermeden omdat dit kan resulteren in bijkomend en nodeloos contact.
 • Neem bij creaties, repetities, voorstellingen maatregelen om te voorkomen dat er samenscholingen ontstaan. Zorg voor duidelijk aangegeven grenzen van de anderhalve meter.
Catering
 • Voorzie voldoende ruimte om de 1,5m regel te respecteren. Als dat nodig is, wordt er in shiften gegeten of worden bijkomende ruimtes gebruikt.
 • Er is geen cateringtafel waar doorheen de dag versnaperingen liggen om te vermijden dat dit een verzamelplaats wordt.
 • Maaltijden (incl. versnaperingen) en drank worden in individuele porties genuttigd.
 • Iedereen gebruikt een eigen of gepersonaliseerde tas/glas/drinkbus voor warme en koude dranken.