Artiesten

Onder artiesten verstaan we in deze gids mensen die nodig zijn om een artistieke activiteit te genereren in de organisatie. Dat kan gaan over artiesten in loondienst of op zelfstandige basis… Kortom, mensen die artistieke taken verricht in een organisatie en die geen medewerker of publiek zijn.

Tot nader order zijn publieke voorstelling verboden.

Lees hier verder over volgende thema’s:

  • Touren: alle informatie over touren in tijden van corona