Artiesten

Onder artiesten verstaan we in deze gids mensen die nodig zijn om een artistieke activiteit te genereren in de organisatie. Dat kan gaan over artiesten in loondienst of op zelfstandige basis, stagiairs, studenten, vrijwilligers… Kortom, iedereen die artistieke taken verricht in een organisatie en die geen medewerker of publiek is.

Lees hier verder over volgende thema’s: