FASE 3: Repeteren tot 01/07

Fase 1A en 1B (vanaf 4 mei) liet het toe aan professionelen om terug te repeteren. De algemene maatregelen voor werkhervatting dienden dan als basis. Bij het ingaan van fase 3 (vanaf 8 juni) mag iedereen weer repeteren.

Voor professionelen blijven dezelfde maatregelen gelden. Er moet altijd een aanspreekpunt (orkestleider, productieleider, repetitor, regisseur…) beschikbaar zijn. Verenigingen en amateurs mogen met 20 personen repeteren. Vanaf fase 4 (1 juli) wordt dat getal opgetrokken naar 50. Zij mogen dat doen volgens dezelfde regels voor professionelen maar dat betekent dat ook bij hen een verantwoordelijke aangewezen moet worden en een draaiboek opgemaakt moet worden.

Culturele activiteiten met publiek organiseren mag niet. Repeteren achter gesloten deuren is toegestaan, mits het volgen van de voorwaarden.

Vanaf 1 juli, bij het ingaan van fase 4, vervallen deze maatregelen voor professionelen en worden deze vervangen door de maatregelen die te vinden zijn onder ‘Algemeen‘ en de specifieke maatregelen onder ‘Bewegingsgerelateerde kunsten‘ en ‘Muziek

Aan welke maatregelen moet ik/de organisatie me houden om te repeteren?

– Respecteer overal de afstandsregels van anderhalve meter.
– Respecteer de hygiĆ«nemaatregelen zoals het regelmatig wassen van handen en het ontsmetten van oppervlakken en gebruiksvoorwerpen/instrumenten.
Beweeg niet te veel zodat de afstand makkelijk bewaard kan worden.
Deel geen instrumenten. Indien dat toch moet gebeuren, dienen deze goed ontsmet te worden bij de uitwisseling.
Zorg voor maximale verluchting van de ruimte.
Maak de ruimte goed schoon na de activiteit. Schenk hierbij extra aandacht aan klinken, knoppen en oppervlakken.

Extra maatregelen bij zang en blazers

Wereldwijd wordt er heel wat onderzoek gedaan naar de invloed van zang en blaasinstrumenten op de verspreiding van het virus. In afwachting van sluitende maatregelen, is het aangewezen extra voorzichtig te zijn.

 • Stel de zanger vooraan op met de rug naar andere muzikanten.
 • Zet achtergrondzangers ver genoeg uit elkaar. Reken op minstens twee meter. Zet hen niet tussen andere muzikanten maar vooraan.
 • Reken minstens twee meter afstand bij blazers en voorzie plexischermen om de verspreiding van aerosols naar eventuele nabije muzikanten te voorkomen.
 • Werk bij blazers met wegwerpdoekjes bij het aflaten van speeksel. Smijt ze in een gesloten vuilbak.
 • Kuis het zitgebied van blazers extra goed.
Hoe bepaal ik of ik/de organisatie kan voldoen aan de voorwaarden?

Maak een risicoanalyse op. Gebruik daarvoor deze risicoanalyse die geldt voor werknemers sinds fase 1A.

Mag ik/mijn organisatie repeteren met mensen uit de risicogroepen?

Het is niet verboden maar wees je bewust van het risico. Extra voorzichtigheid, overleg en duidelijke afspraken creƫren de meest veilige situatie.

Wat met disciplinespecifieke kwesties?

Momenteel is er nog zeker tot 1 juli een verbod op contact bij repetities of trainingen. Houd afstand bij dans en bewegingskunst.

Er is verdere duiding gevraagd aan de Nationale Veiligheidsraad en GEES aan de hand van specifieke voorbeelden.

Wat met verhuur van repetitielocaties?
 • De verhuur van repetitielocaties is toegestaan.
 • Het moet mogelijk zijn de social distancing te respecteren in de ruimte.
 • Als het gaat over een complex met meerdere repetitieruimtes, voorzie dan een circulatieplan en ontsmettingsmiddelen.
 • Gedeeld materiaal moet vermeden worden. Als het niet anders kan, moet het materiaal goed ontsmet worden na gebruik.
 • Voorzie communicatie in de vorm van pictogrammen en informatieve posters zodat de maatregelen duidelijk zijn voor iedereen.
 • Als er horeca verbonden is aan het complex, moeten de regels voor de heropstart van horeca gevolgd worden bij opening.
 • Schenk bij het kuisen extra aandacht aan het sanitair, klinken, knoppen en oppervlakken.
Mogen er voorwerpen/rekwisieten gebruikt en doorgegeven worden?

Het wordt afgeraden om voorwerpen uit te wisselen of door meerdere personen te laten gebruiken.

Indien het toch nodig is dienen extra voorzorgsmaatregelen genomen te worden:
– 0ntsmet de handen voor en na de handeling.
– Ontsmet het voorwerp voor en na de handeling.