Fase 1A en 1B: Repeteren

Het kabinet-Jambon bevestigt dat repeteren weer mag: “Fase 1A en 1B (de algemene maatregelen voor werkhervatting) gelden voor alle economische sectoren dus ook de culturele sectoren. Dezelfde regels uit die fases kunnen toegepast worden op niet-publieke activiteiten met artiesten.”

Publiek ontvangen en culturele activiteiten organiseren mag niet. Repeteren achter gesloten deuren is toegestaan, mits het volgen van de voorwaarden.

Een andere belangrijke opmerking is dat nog niet iedereen terug mag repeteren. Aangezien het gaat om de toepassing van regels rond arbeid moet je professioneel bezig zijn met hetgeen waar je voor repeteert. Sta je niet onder contract (op welke manier dan ook) of kan je geen kunstenaarsstatuut voorleggen? Dan mag je nog niet repeteren aangezien een repetitie dan als samenscholing gezien wordt.

Aan welke maatregelen moet ik/de organisatie me houden om te repeteren?

Het korte antwoord is:
– Respecteer overal de afstandsregels van anderhalve meter.
– Respecteer de hygiënemaatregelen zoals het regelmatig wassen van handen en het ontsmetten van oppervlakken en gebruiksvoorwerpen/instrumenten.
Beweeg niet te veel zodat de afstand makkelijk bewaard kan worden.
Deel geen instrumenten. Indien dat toch moet gebeuren, dienen deze goed ontsmet te worden bij de uitwisseling.

Het lange antwoord is dat je moet voldoen aan alle voorwaarden die vastgelegd zijn om de werknemer te beschermen op de werkplaats. Die uitgebreide lijst kan je hier vinden.

Extra maatregelen bij zang en blazers

Wereldwijd wordt er heel wat onderzoek gedaan naar de invloed van zang en blaasinstrumenten op de verspreiding van het virus. In afwachting van sluitende maatregelen, is het aangewezen extra voorzichtig te zijn.

 • Stel de zanger vooraan op met de rug naar andere muzikanten.
 • Zet achtergrondzangers ver genoeg uit elkaar. Reken op minstens twee meter. Zet hen niet tussen andere muzikanten maar vooraan.
 • Reken minstens twee meter afstand bij blazers.
 • Werk bij blazers met wegwerpdoekjes bij het aflaten van speeksel. Smijt ze in een gesloten vuilbak.
Hoe bepaal ik of ik/de organisatie kan voldoen aan de voorwaarden?

Maak een risicoanalyse op. Gebruik daarvoor deze risicoanalyse die geldt voor werknemers sinds fase 1A.

Mag ik/mijn organisatie repeteren met mensen uit de risicogroepen?

De regels rond repeteren zijn gebaseerd op de maatregelen rond arbeid. Daarin staat dat ‘telewerk verplicht is voor mensen uit de risicogroep’. Het is dan ook afgeraden te repeteren met mensen uit de risicogroepen.

Wat met disciplinespecifieke kwesties?

Er is verdere duiding gevraagd aan de Nationale Veiligheidsraad en GEES aan de hand van specifieke voorbeelden.

Wat met verhuur van repetitielocaties?
 • De verhuur van repetitielocaties kan enkel aan professionele kunstenaars die de ruimte benutten in functie van hun beroep.
 • Het moet mogelijk zijn de social distancing te respecteren in de ruimte.
 • Als het gaat over een complex met meerdere repetitieruimtes, voorzie dan een circulatieplan en ontsmettingsmiddelen.
 • Gedeeld materiaal moet vermeden worden. Als het niet anders kan, moet het materiaal goed ontsmet worden na gebruik.
 • Voorzie communicatie in de vorm van pictogrammen en informatieve posters zodat de maatregelen duidelijk zijn voor iedereen.
 • Sluit gemeenschappelijke ruimtes af.
 • Schenk bij het kuisen extra aandacht aan het sanitair, klinken, knoppen en oppervlakken.

Mogen er voorwerpen/rekwisieten gebruikt en doorgegeven worden?

Het wordt aangeraden zo weinig mogelijk zaken uit te wisselen of door meerdere personen te laten gebruiken.

Indien het toch nodig is dienen extra voorzorgsmaatregelen genomen te worden:
– De acteurs ontsmetten de handen voor en na de handeling.
– Ontsmet het voorwerp voor en na de handeling.