Fase 1A en 1B: Algemene maatregelen

Met het ingaan van fase 1A op 4 mei werden enkele basisregels vastgelegd om een veilige terugkeer naar de werkplek mogelijk te maken. Deze maatregelen staan hieronder beschreven. Ze zijn het minimum waaraan voldaan moet worden in elke werkomstandigheid. Voor vele specifieke beroepen zijn er extra maatregelen getroffen om een veilige terugkeer naar het werk te voorzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om contactberoepen of zeer arbeidsintensieve beroepen.

Aanwezigheid in de organisatie

Telewerken blijft de norm en de eerste keuze van de werknemer. Medewerkers kunnen het werk in de organisatie hervatten mits het respecteren van alle onderstaande maatregelen. De organisatie heeft de maatregelen in deze risicoanalyse gecommuniceerd en bracht de individuele manier van aanwezigheid van de medewerkers in kaart. Deze maatregelen zijn ook besproken met de arbeidsarts van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Wie mag aanwezig zijn op het werk en wie is verplicht tot telewerk?
 • Medewerkers uit risicogroepen (op basis van leeftijd of medische toestand) zijn verplicht tot telewerk.
 • Medewerkers zijn er zelf klaar voor terug te keren. Zij kunnen niet verplicht worden terug te keren. 
 • Medewerkers kiezen voor telewerk of werken in de organisatie op basis van bovenstaande toestand.
 • Medewerkers met nieuwe klachten van een acute bovenste of onderste luchtweginfectie (zoals hoesten of niezen, of een verhoogde temperatuur) moeten thuis blijven en de huisarts te bellen.
 • Indien de vele afwezigheden zorgen voor een kleiner team, moet er extra attentie zijn voor aanwezigheid van kennis over eerste hulp, de interne brandbestrijding en het veilig blijven uitvoeren van veiligheidstaken.
Instructies voor medewerkers
 • Neem enkel de lift als je alleen bent. Geef voorrang aan degenen die niet zonder lift op de bestemming kunnen raken.
 • Vermijd fysiek contact bij een begroeting. Er zijn voldoende alternatieven voor een handdruk of kus. Houd automatisch anderhalve meter afstand.
 • Volg het circulatieplan met voorrangsregels. Op de trappen krijgen stijgers voorrang.
 • In smalle doorgangen krijgen degenen die de ruimte verlaten voorrang.
 • Spreek de voorrangsregels in andere niet definieerbare situaties hoffelijk ter plaatse af.
 • Voorzie mogelijkheden om de handen te wassen. Voorzie papier en afgesloten vuilbakken. Hang instructies uit over het correct wassen van handen.
 • Was regelmatig de handen. Zeker voor en na een toiletbezoek maar ook voor en na de lunch of pauze.
 • Hang de richtlijnen van de overheid uit i.v.m. social distancing en hygiëne uit.
 • Zit in de refter minstens op anderhalve meter van elkaar. Zit niet recht tegenover elkaar.
 • Beperk de toegang tot de kleedkamers. Voorzie ook daar maatregelen om de social distancing te bewaren.
 • Schenk bij het schoonmaken extra aandacht aan alles wat aangeraakt wordt (werkoppervlakken, klinken, knoppen, telefoons, printers…)
 • Annuleer niet-essentiële vergaderingen of voer ze online uit. Beperk essentiële vergaderingen in tijd en aantal deelnemers. Verlucht en poets de ruimte. Schenk extra aandacht aan oppervlakken en gebruiksvoorwerpen.
Instructies voor woon-werkverkeer

Voor verplaatsingen gelden volgende maatregelen:

 • Iedereen verplaatst zich zo veel mogelijk met eigen middelen om drukte te vermijden (auto, fiets, te voet…). 
 • Vermijd piekuren tenzij dit noodzakelijk is .
 • Bij gebruik van het openbaar vervoer gelden extra maatregelen:
  • Bedek de mond en neus met een mondmasker, sjaal of andere stof. Dit is verplicht voor alle reizigers vanaf 12 jaar.
  • Draag het mondmasker niet enkel op de voertuigen zelf maar ook aan de ingang van het gebouw, op het perron….
  • Respecteer de regels rond social distancing.
 • Bedrijfsvoertuigen worden bij wissel van chauffeur goed gekuist en ontsmet.
Instructies voor bezoek en levering
 • Niet-essentiële derden mogen niet op bezoek komen.
 • Als er toch bezoekers zijn, licht je ze in over de maatregelen.
 • Bezoekers moeten zelf de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmasker, desinfecterende gel etc) voorzien.
 • Voer bestellingen hoofdzakelijk telefonisch en per mail uit.
 • Werk met een aanmeldsysteem en spreek af wie verwittigd moet worden.
 • Probeer leveringen te spreiden gedurende de dag.
 • Duid een wachtzone en doorrijzone aan. Scheid de laad- en loszones zoveel mogelijk van andere werkzones.
 • Leveringsbonnen worden niet fysiek achtergelaten. De werknemer die het materieel aflevert tekent ze af. De leveringsbon wordt digitaal nagestuurd.
Maatregelen in de kantoren
 • Ontsmet het kantoor wanneer een werknemer wegens ziekte naar huis gaat.
 • Werk op voldoende afstand van elkaar (minstens anderhalve meter).
 • Verlucht de lokalen voldoende.
 • Voorzie ontsmettende reinigingsproducten om besmetting via (gedeelde) materialen te voorkomen. Gebruik deze regelmatig.
 • Voor bepaalde taken kan de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd worden. Beperk deze taken tot het absolute minimum in tijd en aantal personen. Gebruik extra bescherming zoals een mondmasker.
Maatregelen op de werkplaats
 • Ontsmet de werkplek wanneer een werknemer wegens ziekte naar huis gaat.
 • Werk op voldoende afstand (minstens anderhalve meter) van elkaar.
 • Verlucht de werkruimte zo goed mogelijk.
 • Voorzie ontsmettende reinigingsproducten om besmetting via (gedeelde) materialen te voorkomen. Gebruik deze regelmatig.
 • Voor bepaalde taken kan de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd worden. Beperk deze taken tot het absolute minimum in tijd en aantal personen. Gebruik extra bescherming zoals een mondmasker.