Sectorgids Professionele Kunsten

Kokoroko, Flagey. © Johan Jacobs

Beste sectorgidslezer

De situatie rond de lockdown wordt blijvend geëvalueerd. Hier geven wij telkens de laatste stand van zaken mee.

Momenteel is de situatie als volgt:

  • De grenzen zijn gesloten maar essentiële reizen kunnen nog steeds. De professionele verplaatsingen van cultuurwerkers horen daar bij. Alle informatie daarover is te vinden op de pagina ‘touren‘ en wordt steeds verder opgevolgd door Cultuurloket. Voor vragen over deze materie kun je ook bij hen terecht.
  • Het professioneel werk achter de schermen kan doorgaan onder strikte voorwaarden en enkel met professionelen. Alle modaliteiten rond wat mogelijk is met wie en hoe dat veilig te organiseren zijn te vinden op de verschillende pagina’s onder ‘ARTIESTEN‘.
  • Musea en tentoonstellingshallen mogen hun museale werking hervatten sinds 1 december. Het werd ons bevestigd dat naast de erkende kunsthuizen ook culturele centra die deze functies waarmaken dit gedeelte van hun werking kunnen heropenen voor het publiek. Alle modaliteiten daarrond via ‘MUSEALE OF TENTOONSTELLINGSWERKING‘ en FARO en hun tienpuntenplan.
  • Niet-medische contactberoepen zijn opgeschort. Naar analogie met de situatie tijdens de eerste lockdown houdt dat in dat ook de activiteiten van eventuele in-house kappers, grimeurs etc opgeschort worden.
  • De bubbel blijft beperkt tot één knuffelcontact per huishouden. Dat heeft gevolgen voor de productiebubbel. Hoewel er geen absoluut aantal verbonden is aan deze productiebubbel, roepen wij meer dan ooit op om na te denken of het absoluut noodzakelijk is om in deze periode een productiebubbel te behouden.

Deze actuele interpretatie van professioneel werk moet strikt opgevolgd worden zodat onze sector zo snel mogelijk een mooi perspectief kan krijgen. Wij blijven continu in gesprek om de heropstart mogelijk te maken.

Met andere woorden: houd het veilig, houd het voorzichtig en draag zorg voor elkaar en jezelf.

Warme groeten

Team covexit