Sectorgids Professionele Kunsten

Kokoroko, Flagey. © Johan Jacobs

Welkom bij de sectorgids voor de professionele kunsten

Deze gids is opgesteld met als doelgroep alle professionele organisaties die actief zijn (ontwikkeling, productie, presentatie, participatie) in de kunsten (muziek, dans, theater, beeldende en audiovisuele kunsten, circus, het sociaal-artistiek werk en de kunsteducatie) en/of de cultuurspreiding en die gevat worden door PC 304 en PC 329.

Andere relevante sectorgidsen of aanspreekpunten
Audiovisuele producties (PC 227)
Horecagids (PC 303)
Filmproducties (PC 303.01)
Bioscopen (PC 303.03)
Erfgoed (FARO)
Jeugdwerkregels (De Ambrassade)
Covid Event Risk Model (CERM)
Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten (Socius en De Federatie)
Amateurkunsten: zang (Koor & Stem)
Amateurkunsten: instrumentale muziek (Vlamo)
Amateurkunsten: dans (Danspunt)
Amateurkunsten: theater (Open Doek)

Vanaf 1 september verhoogt de capaciteiten naar 200 binnen en 400 buiten. Door het verplicht dragen van mondmaskers kan de afstand bij een zittend publiek worden teruggebracht tot één meter (bij afwezigheid van vaste stoelen) of tot één stoel tussen elke persoon of bubbel (in infrastructuur met vaste stoelen). Een mondmasker is tot nader order evenwel altijd verplicht aangezien dat in het MB nog steeds zo bepaald is. Daarnaast kunnen permanente infrastructuren een aanvraag tot uitzondering indienen via de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model). Vragen over CIRM kunnen gericht worden aan cirm@eventflanders.com.

Vanaf 1 september treden ook de kleurcodes als permanent kader voor co-existentie met het virus in voege, landelijk afgesproken en lokaal geïmplementeerd. Informatie hierover is te vinden op een aparte pagina en is opgenomen doorheen de sectorgids.

De scholen heropenden op 1 september in code GEEL. Schoolvoorstellingen mogen enkel doorgaan in het basisonderwijs. Niet-essentiële derden zijn daar ook welkom. In het secundair onderwijs zijn extra muros opgeschort tot nader order. Bezoek van niet-essentiële derden wordt beperkt. Meer informatie daarover is te vinden in de geüpdate draaiboeken van Onderwijs.

Voor informatie met betrekking tot professionele internationale reizen verwijzen we graag door naar de website van Cultuurloket. Zij schiepen een duidelijk kader in een kluwen van regels.

Door de maatregelen in deze sectorgids toe te passen op de eigen situatie, creëren we veilige situaties voor artiesten, publiek en werknemers. Op die manier zorgen we er voor dat wij niet bijdragen aan de stijgende cijfers.

De sectorgids is een ondersteunend instrument dat een kader biedt om het draaiboek van de eigen organisatie mee op te bouwen. Het richt zich daarom specifiek tot preventieadviseurs. Zij spelen een belangrijke rol in tijden van corona en gaan uiteindelijk het eigen preventieplan opstellen. Uiteraard is iedereen die professioneel aan de slag is in de sector en de heropstart van zijn/haar werking in goede banen helpt leiden meer dan welkom.

De inhoud van de gids zal voortdurend aangevuld worden in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van wetenschappelijke inzichten. Blijf op de hoogte van nieuwe updates door je onderaan in te schrijven op de nieuwsbrief.

Is het verplicht om de sectorgids te gebruiken?

Een heropstart zonder preventieplan is uitgesloten. Deze gids is een tussenstap, een vertaling van de generieke, algemene richtlijnen naar de taal van onze sector. Het is niet verplicht ze te gebruiken maar geeft een goed kader voor de opstart en aftoetsing van de organisatie-eigen draaiboeken. Alle maatregelen op deze website zijn namelijk specifiek geïnterpreteerd voor onze sector.

Meer informatie over de verschillende gidsen:
  1. De generieke gids van de FOD WASO is een basis voor alle maatregelen. Die gids bevat basisprincipes, richtlijnen, voorbeelden, tips, documentatie en info.
  2. Elke sector stelt een aparte sectorgids samen. Die zorgt voor een sectorspecifieke inkleuring van de info uit de generieke gids, toetst bestaande protocollen en maatregelen af en verfijnt waar nodig. Deze website dient als sectorgids voor de culturele sector.
  3. Elke organisatie zal in het kader van de toepassing van de sectorgids in de onderneming een preventieplan op maat van de organisatie moeten maken.

Zowel de generieke gids, de sectorale gids en het draaiboek gebruiken de arbeidswetgeving als kader. De preventieadviseur, het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, indien van toepassing) en eventueel de ondernemingsraad spelen een belangrijke rol bij het opstellen, aftoetsen en goedkeuren van het draaiboek. Betrek deze organen dan ook van in het begin bij het proces.

Hoe gebruik ik de sectorgids?

Onze sector krijgt met mondjesmaat concrete maatregelen opgelegd om een heropening mogelijk te maken. De informatie die hier te lezen is en later aangevuld wordt, is bevraagd, bevestigd en kan met zekerheid gebruikt worden bij het opstellen van het eigen preventieplan.

Alle informatie die hier – nu en later – te vinden is, moet je gebruiken om binnen de eigen organisatie een preventieplan op te stellen. Zowel in de sectorgids als in het eigen draaiboek gaat het over maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Wanneer de overheid met nieuwe maatregelen komt, interpreteert het sectorgidsteam die voor onze sector. Dat doen we op basis van drie brede categorieën:

  • OMKADERING: mensen die de organisatie draaiende houden
  • ARTIESTEN: mensen die artistieke activiteiten ondernemen
  • PUBLIEK: mensen die de artistieke activiteit bekijken of er aan deelnemen

Organisatie A (bv een presentatieruimte) moet informatie verzamelen bij ‘omkadering’ en ‘publiek’ terwijl organisatie B (bv een gezelschap) dat bij ‘omkadering’ en ‘artiesten’ moet doen. Organisatie C (bv een gezelschap met presentatieruimte) moet in alle categorieën zoeken. Elke organisatie moet voor zichzelf de juiste informatie combineren om tot een sluitend draaiboek te komen.

Deze website verwijst soms door naar andere sectorgidsen. Beroepsgroepen die actief zijn binnen onze sector moeten de regels volgen van hun (zelfstandige) collega’s. Denk daarbij aan kappers, grimeurs en kleermakers. Het is een intensief maar belangrijk werk om al die verschillende gidsen te combineren tot een draaiboek.

Tegelijk is het onmogelijk om elke mogelijke persoon binnen de cultuursector apart te bespreken. Bij het opstellen van het eigen draaiboek zal de preventieadviseur een deel eigen logische invulling moeten geven. Een concreet voorbeeld: als hun sectorgids kappers aanraadt om te voorzien in eigen materiaal, mag je die regel interpreteren naar setbouwers of mensen in een atelier. Denk na over verschillende scenario’s. Het gemeenschappelijk gebruik van gereedschap wordt bijvoorbeeld afgeraden. Wat als het niet anders kan? Dan ontsmet men het gereedschap na elk gebruik.

De sectorgids is een oplijsting van richtlijnen die steeds geformuleerd zijn op basis van maatregelen die afgetoetst zijn bij zowel experten (juristen, virologen, beleidsmakers) als bij een zestigtal actoren uit de sector.

Hoe kan ik mijn eigen preventieplan toetsen?

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op het werk. De werknemers moeten natuurlijk de instructies over arbeidsveiligheid opvolgen. De inhoud van deze sectorgids komt mede tot stand met de sociale partners. Zij zullen goedkeuring geven aan alle informatie die hier verdeeld wordt. In grote organisaties met vakbondsafvaardiging moeten de maatregelen intern besproken worden tot er een akkoord ontstaat.

De arbeidsinspectie controleert de goede uitvoering van preventieplannen en treedt op bij onregelmatigheden. Dit is van algemeen welzijnsbelang; de impact van slechte opvolging valt niet te onderschatten. Daarnaast is het zo dat wanneer een werkgever weigert maatregelen te treffen, de werknemers zich kunnen terugtrekken. Doe een beroep op de expertise die intern en extern aanwezig is – bv. bij de preventieadviseur en externe preventiediensten – om het eigen preventieplan op te stellen. Bij gebrek aan een preventieadviseur in je organisatie is het hoofd van de organisatie hiervoor verantwoordelijk. Het is in dat geval veelal aangewezen je te laten bijstaan door een freelance preventieadviseur en je externe dienst.

Wie maakte de sectorgids?

De sectorgids is een gedragen instrument, ontstaan uit een initiatief van oKo, in samenwerking met het Sociaal Fonds Podiumkunsten, de Belgische Schouwspelvereniging, ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB. De inhoud kwam co-creatief tot stand met input vanuit het Kernteam.